02 2643 – 106
 

MDR го заменува MDD?

Што треба да знаете за MDR?