02 2643 – 106
 

ABENA е подготвена за MDR

Регулативата за медицински помагала (MDR) ја заменува Директивата за медицински помагала (MDD): новата европска регулатива за медицински помагала ја зголемува безбедноста на корисниците.