02 2643 – 106
 

Заштитна облека

Со над 300 производи во 7 различни групи на производи, комплетната палета на ABENA на заштитната облека за еднократна употреба е доволно широка за да ги покрие сите потреби.