02 2643 – 106
 

Abena San

Abena San е нашата најголема палета на влошки за инконтиненција, која ги опфаќа сите степени на инконтиненција.