02 2643 – 106
 

Abena Let

Abena Let е абсорбента влошка со меко јадро. Тоа е повеќенаменска влошка што се користи како влошка за родилки, засилувач, впивлива влошка за нега на рани или влошка за лесна инконтиненција. Препорачуваме производите Abena Let да се користат со нашата палета на фиксирни гаќички Abri-Fix.

Abena Let се нашите влошки за лесна инконтиненциј