02 2643 – 106
 

Abena Let

Abena Let е абсорбента правоаголна влошка со меко јадро. Тоа е повеќенаменска влошка што се користи како влошка за породилно, засилувач, впивачка подлога за нега на рани или влошка за лесна инконтиненција. Препорачуваме производите Abena Let да се користат со нашата палета на фиксирни гаќички Abri-Fix.

Abena Let се нашите влошки за лесна инконтиненциј