02 2643 – 106
 

Abena Light

Широка палета на тенки влошки на Abena за мала до средна инконтиненција.