02 2643 – 106
 

Ново пакување - истиот висок квалитет

Пакувањето на подлогите за заштита на креветот е редизајнирано и има нов и модерен изглед. Внатре, ќе го најдете истиот мек и пријатен за кожата производ што го знаете и сакате.

Новиот дизајн има почист и лесен за декодирање распоред, што помага полесно да се разликуваат абсорпциите но нашите производи остануваат исти:

  • Истиот мек квалитет пријатен за кожата
  • Иста оптимална заштита од истекување
  • Достапно во исти големини и капацитети на апсорпција
  • Имињата на производите и броевите на артиклите остануваат исти и палетата на производи останува непроменета